Wednesday, January 31, 2018

Gothia Towers

En älskar ju att bli inbjuden. Det är sen gammalt. Men vet ni vad som faktiskt är ännu bättre än att bli inbjuden? Det är att så klart att få komma tillbaka igen och igen. Jag är så stolt och glad över att kunna berätta att vännerna på Gothia Towers låter mig och mina tavlor komma tillbaka för ännu en utställning i vår. 

Det blir många kryss i kalendern den här våren. Men bara gör det. Sätt ett stort rött kryss till. För den 1:a till 6:e maj visar jag nya texttavlor på svenska och engelska i The Gallery på Gothia Towers i Göteborg. Hurra! 

No comments: