Tuesday, July 1, 2014

Att vända och vrida!

Den stora tavlan växer fram! Nu har jag skickat första bilderna till min kund. Väntar med spänning på feedback!

Translation: The new painting is coming together. Waiting on feedback from my lovely client. 

No comments: