Tuesday, January 21, 2014

Papperskonst!

Lyckan i att bli inbjuden av ett Pappersmuseum för att visa att man kan göra så mycket mer av papper än att måla på det! Hurra! Stor lycka! http://www.froviforsmuseet.com/

Translation: Very happy about the invitation from this museum: http://www.froviforsmuseet.com/ I will show the world some of the things you can do with paper - other than to draw on it. 

No comments: