Wednesday, November 27, 2013

Kan bli bra det här!

Björk vs. Mayor Ekeblad - det kan bli riktigt bra det här!

Translation: This will be good!

No comments: